Search form

قٍ قْلْ قْلّ 14

عِبُرَ مَ لٌتِ رَتَنفَقٍ

1نَ وَشَتِ بَبِلْن بْشِ مَنفّ عَمَرَقٍلِ، عٍلَسَرِ بْشِ مَنفّ عَرِيٌكِ، عٍلَمَ بْشِ مَنفّ كٍدٌرٌلَمٍرِ، نُن فٌيِن بْشِ مَنفّ تِدَلِ، يِ مَنفّ نَانِ نَشَ سَاتّ تٌنفٌ عٍ بٌورٍ بّ مَنفّ سُولِ ندٍيٍ فٍرٍقٍ رَ. 2نَ مَنفّ سُولِ نَن يَ؛ سٌدٌ مَ مَنفّ بٍرَ، فٌمٌرَ مَنفّ بِرِ سَ، عَدَ مَهَ مَنفّ سِنَبُ، سٍبٌيِمِ مَنفّ سٍمٍبٍرِ، نُن بٍلَ مَنفّ سٌوَرِ. 3يِ مَنفّ سُولِ نَشَ عٍ مَلَن فُلُنبَ ندٍ كُي نَشَن شِلِ سِدِ مِ، قْشْي بَا نَ دّننَشّ تٌ. 4كَبِ حّ قُ نُن قِرِن يِ مَنفّ سُولِ نُ نَ مَنفّ كٍدٌرٌلَمٍرِ شَ نْي بُن مَ، كْنْ حّ قُ نُن سَشَن ندٍ عٍ نَشَ مُرُتَ عَ شَ مَنفّيَ مَ.

5عَ حّ قُ نُن نَانِ ندٍ، مَنفّ كٍدٌرٌلَمٍرِ نُن مَنفّ نَشٍيٍ نُ نَ عَ سّيتِ مَ، عٍ نَشَ سِفَ فٍرٍ سٌدٍ. عٍ نَشَ نْ عَ بِرِن نَ؛ رٍقَكَ نَشٍيٍ نُ نَ عَسِتٍرٌتِ كَرَنَيِمِ، سُسِكَ نَشٍيٍ نُ نَ هَمِ، عٍمِكَ نَشٍيٍ نُ نَ سَوٍ كِرِيَتَيِمِ، 6عَ نُن شٌرِكَ نَشٍيٍ نُ نَ فٍيَ مَ سٍيِرِ بِرِ هَن ثَرَن فبٍنفبٍرٍن يِرٍ قّ مَ. 7نَ شَنبِ عٍ نَشَ فبِلٍن، عٍ نَشَ سِفَ عٍن مِسَثَتِ، نَشَن شِلِ كَدٍ سِ. عٍ نَشَ نْ عَمَلّكِكَيٍ رَ، عَ نُن عَمٌرِكَ نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ شَسَسٌن تَمَرِ.

8نَ تّمُي، سٌدٌ مَ مَنفّ، فٌمٌرَ مَنفّ، عَدَ مَهَ مَنفّ، سٍبٌيِمِ مَنفّ، عَ نُن بٍلَ مَنفّ (بٍلَ شِلِ سٌوَرِ)، عٍ نَشَ عٍ مَلَن فُلُنبَ كُي نَشَن شِلِ سِدِ مِ يِ مَنفّ سُولِ فٍرٍقٍ مَ؛ 9عٍلَمَ مَنفّ كٍدٌرٌلَمٍرِ، فٌيِن مَنفّ تِدَلِ، بَبِلْن مَنفّ عَمَرَقٍلِ، نُن لَسَ مَنفّ عَرِيٌكِ. نَ مَنفّ نَانِ نَشَ يِ مَنفّ سُولِ فٍرٍ. 10يِلِيٍ نُ نَ سِدِ مِ فُلُنبَ كُي، دٌلٍ نُ نَ عٍ كُي. سٌدٌ مَ مَنفّ نُن فٌمٌرَ مَنفّ تٌ عٍ فِ، عٍ نَشَ قَ بِرَ نَ يِلِيٍ كُي. مِشِ دْنشْييٍ نَشَ عٍ فِ سِفَقٍ رَ فٍيَ قَرِ. 11نَ مَنفّ نَانِ نَشٍيٍ فٍينِ، عٍ نَشَ سٌدٌ مَ نُن فٌمٌرَ هَرِفٍ نُن عٍ شَ بَلٌي بِرِن تٌنفٌ، عٍ سِفَ. 12عٍ نَشَ عِبُرَ مَ شُنيَ شَ دِ لٌتِ قَن سُشُ عَ نُن عَ هَرِفٍ بِرِن، بَرِ مَ عَ نُ سَبَتِشِ سٌدٌ مَ نَن كُي.

13مِشِ ندٍ نَشَ نْ عَ فِدٍ، عَ سَ نَ قٍ بِرِن تَفِ رَبَ عِبُرَ مَ عٍبُرُكَ بّ. نَ وَشَتِ، عِبُرَ مَ نُ سَبَتِشِ مَمِرٍ عَمٌرِكَ شَ وُرِ بِلِ بٍلٍبٍلٍيٍ نَن بُن مَ. مَمِرٍ نُن عَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ عٍسٍكٌلِ نُن عَنٍرِ، عٍ نُن عِبُرَ مَ نُ بَرَ سَاتّ تٌنفٌ عٍ بٌورٍ بّ. 14عِبُرَ مَ تٌ عَ مّ عٍ بَرَ عَ شُنيَ شَ دِ شّمّمَ لٌتِ سُشُ، عَ نَشَ سْورِ كّمّ سَشَن سْورِ قُ نُن سٌلٌمَسَشَن تٌنفٌ، نَشٍيٍ نُ بَرِشِ عَ شَ مِشِيٍ يَ مَ. عٍ نَشَ سِفَ نَ مَنفّيٍ قْشْ رَ هَن تَا نَشَن شِلِ دَنَ. 15كْي رَ عِبُرَ مَ نَشَ عَ شَ سْورِيٍ عِتَشُن، عٍ نَشَ نَ مَنفّيٍ تّرّننَ فٍرٍ رَ. عٍ نَشَ نْ نَ مَنفّيٍ مَتُتُندٍ هَن هٌبَ، دَ مَسِ كْولَ مَ. 16عِبُرَ مَ نَشَ نْ نَ هَرِفٍ بِرِن مَسْتْدٍ. عَ نَشَ فبِلٍن عَ شُنيَ شَ دِ لٌتِ رَ، عَ هَرِفٍ، عَ شَ فِنّ، نُن عَ شَ مِشِ بِرِن.

عِبُرَ مَ نُن مٍلٍكِسٍدٍكِ

17عِبُرَ مَ تٌ فبِلٍن شُن نَكٍلِ كُي كٍلِقٍ مَنفّ كٍدٌرٌلَمٍرِ فٍرٍدٍ نُن مَنفّ نَشٍيٍ نُ نَ عَ سّيتِ مَ، سٌدٌ مَ مَنفّ نَشَ سِفَ عَ رَلَندٍ فُلُنبَ كُي نَشَن شِلِ سَوٍ. مّننِ شِلِ نّ «مَنفّ شَ فُلُنبَ.»

18نَ شَنبِ، سَلَمُ مَنفّ مٍلٍكِسٍدٍكِ نَشَ قَ تَامِ نُن وّنِ رَ عِبُرَ مَ بّ. عَلَ شِلِ شُنفبٍ كَنيِ شَ سّرّشّدُبّ نَن نُ نَ مٍلٍكِسٍدٍكِ رَ. 19عَ نَشَ دُبَ عِبُرَ مَ بّ عَ قَلَقٍ رَ،

«عَلَ شِلِ شُنفبٍ كَنيِ،

نَشَن كٌورٍ نُن بْشِ دَاشِ،

عَ شَ بَرَكّ سَ عِبُرَ مَ مَ.

20تَنتُي نَ عَلَ شِلِ شُنفبٍ كَنيِ بّ،

نَشَن عِ يَشُييٍ رَيَرَبِشِ عِ بّ.»

نَ تّمُي، عِبُرَ مَ نَشَ قَرِلّ قِ مٍلٍكِسٍدٍكِ مَ عَ نَشَن سْتْ نَ فٍرٍ كُي.

21سٌدٌ مَ مَنفّ نَشَ عَ قَلَ عِبُرَ مَ بّ، «ﭑ مَ مِشِيٍ رَفبِلٍن ﭑ مَ، كْنْ نَاقُلِ تَن شَ لُ عِ بّ.» 22عِبُرَ مَ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ بَرَ ﭑ كَلِ عَلَتَلَ رَ، عَلَ شِلِ شُنفبٍ كَنيِ نَشَن كٌورٍ نُن بْشِ دَاشِ، 23ﭑ مُ سٍسٍ تٌنفٌمَ نَشَن قِندِ عِ فبٍ رَ، هَلِ لُوتِ دِ، شَ نَ مُ عَ رَ سَنكِرِ لُوتِ، عَلَكٌ عِ نَشَ قَ عَ قَلَ، ‹ﭑ بَرَ عِبُرَ مَ قِندِ بَننَ رَ.› 24ﭑ مُ سٍسٍ تٌنفٌمَ، قٌ ﭑ مَ سْورِيٍ نَشَن دٌنشِ. عِ مَن شَ عَنٍرِ، عٍسٍكٌلِ، نُن مَمِرٍ فبٍ سٌ عٍ يِ رَ، بَرِ مَ عٍ قَن نُ نَ ﭑ سّيتِ مَ.»

سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

© 2015—Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index