Search form

قٍ قْلْ قْلّ 25

عِبُرَهِمَ شَ قَشّ

1عِبُرَهِمَ مَن نَشَ فِنّ فبّتّ دْشْ نَشَن شِلِ كٍتُرَ. 2نَ فِنّ نَشَ دِيٍ بَرِ عَ بّ. نَ دِيٍ نُ شِلِ؛ سِمِرَن، يٌكٌسَن، مٍدَن، مَدِيَن، يِسٍبَكِ، نُن سُوَ. 3يٌكٌسَن نَشَ سٍيبَ نُن دٍدَن بَرِ. دٍدَن بْنسْي قِندِ عَسُرِكَيٍ، لٍتُسِكَيٍ، نُن لٍيُمِكَيٍ نَن نَ. 4مَدِيَن شَ دِيٍ لَنشِ عٍقَ، عٍقٍرٍ، هَنٌكِ، عَبِدَ، نُن عٍلِدَا نَن مَ. كٍتُرَ شَ دِيٍ نَن لَنشِ عٍ مَ.

5عِبُرَهِمَ نَشَ عَ هَرِفٍ بِرِن قِ عِسِيَفَ مَ. 6عَ نَشَ سٍ فبٍفبٍ قَن قِ عَ شَ فِنّ بٌورٍيٍ شَ دِيٍ مَ، عَ قَ عٍ مَكُيَ عَ شَ دِ عِسِيَفَ رَ، عَ عٍ رَ سِفَ بْشِ ندٍ مَ نَشَن نَ سٌفٍتٍدٍ مَبِرِ.

7عِبُرَهِمَ شَ سِمَيَ نَشَ سِفَ هَن حّ كّمّ حّ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ نُن سُولِ. 8نَ شَنبِ، عَ نَشَ قَشَ هّيرِ كُي، عَ عَ بٍنبَيٍ لِ عَلِفِيَمَ. 9عَ شَ دِيٍ عِسِيَفَ نُن سُمَيِلَ نَشَ عَ رَفَتَ مَكِثٍلَ قْنمّ كُي، سٌشَرَ شِتِكَ شَ دِ عٍقٍرٌن شَ بْشِ مَ مَمِرٍ قّ مَ. 10عِبُرَهِمَ نَ بْشِ سَرَ شِتِكَيٍ بْنسْي نَن مَ. عٍ نُن عَ شَ فِنّ سَرَ، عٍ بِرِن نَفَتَشِ مّننِ نّ. 11عِبُرَهِمَ قَشَ شَنبِ، عَلَ نَشَ بَرَكّ سَ عَ شَ دِ عِسِيَفَ مَ. عَ نُ سَبَتِشِ كْلْنيِ قّ مَ، نَشَن شِلِ «عَلَ حِحّ نَشَن ﭑ تٌشِ.»

سُمَيِلَ شَ تَرُشُي

12شِلِيٍ نَن يَ نَشٍيٍ قِندِ سُمَيِلَ بْنسْي رَ. سَرَ نُ بَرَ عَ شَ كٌنيِ فِنّ مِسِرَكَ هَفَرَ قِ عِبُرَهِمَ مَ. هَفَرَ نَشَ سُمَيِلَ سْتْ دِ رَ. 13سُمَيِلَ شَ دِيٍ نَن يَ، عٍ بَرِشِ كِ نَشّ عٍ بٌورٍ قْشْ رَ؛ نٍبَيٌتِ، سُمَيِلَ شَ دِ سِنفٍ، كٍدَرِ، عَدَبٍيلِ، مِبِسَمِ، 14مِسِمَ، دُ مَ، مَسَ، 15هَدَدَ، تٍمَ، يٍتُرِ، نَقِسِ، نُن كٍدٍ مَ. نَ دِ قُ نُن قِرِنيِ قِندِ سُمَيِلَ شَ دِيٍ نَن نَ. 16نَ مِشِ كٍرٍن كٍرٍن مَ قِندِ بْشِ مَنفّيٍ نَن نَ. عٍ نَشَ عٍ شِلِيٍ سَ عٍ شَ تَايٍ شُن مَ عَ نُن عٍ شَ مِشِيٍ. 17سُمَيِلَ شَ سِمَيَ دَن حّ كّمّ حّ تٌنفٌ سَشَن نُن سٌلٌقٍرٍ نّ. عَ نَشَ لَاشِرَ، عَ سَ عَ بٍنبَيٍ لِ عَلِفِيَمَ. 18سُمَيِلَ بْنسْي نُ سَبَتِشِ بْشِ نَن مَ، دّننَشّ نُ نَ هَوِلَ نُن سُرُ تَفِ. سُرُ يَ رَقِندِشِ مِسِرَ نَن مَ عَسُرِ كِرَ رَ. عٍ نُ سَبَتِشِ عٍ نفَشَكٍرٍنيِيٍ نَن سّيتِ مَ.

عٍسَيُ نُن يَشُبَ

19عِسِيَفَ شَ تَرُشُي نَن يَ؛ عِسِيَفَ قِندِ عِبُرَهِمَ شَ دِ نَن نَ. 20عَ تٌ بَرَ حّ تٌنفٌ نَانِ سْتْ سِمَيَ رَ، عَ نَشَ رٍبٍكَ دْشْ، لَبَن شُنيَ فِنّمَ، بٍتُوٍلِ شَ دِ فِنّ. عَرَ مِكَيٍ نَن نَ عٍ رَ، كٍلِقٍ ثَدَن عَرَ مِ. 21كْنْ رٍبٍكَ مُ نُ نْمَ دِ بَرِدٍ عِسِيَفَ بّ. عِسِيَفَ نَشَ عَلَتَلَ مَشَندِ عَ شَ فِنّ شَ قٍ رَ عَ شَ نْ دِ بَرِدٍ. عَلَتَلَ نَشَ عَ شَ دُبَ سُشُ، رٍبٍكَ نَشَ تّيفّ. 22نَ دِيٍ نُ قَ فٍرٍ عٍ نفَ تّيفّ. عَ نَشَ عَ يّتّ مَشْرِن، «مُنقٍ رَبَقٍ ﭑ بّ يِ كِ؟» نَ كُي عَ نَشَ سِفَ عَلَتَلَ مَشْرِندٍ. 23عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَ بّ،

«سِ دْشْ قِرِن نَن نَ عِ تّيفّ.

كٍرٍن سّنبّ فبٌمَ نّ بٌورٍ بّ.

تَارَ نَن قَمَ لُدٍ عَ شُنيَ شَ نْي بُن مَ.»

24عَ دِ بَرِ تّمُي تٌ عَ لِ، رٍبٍكَ نَشَ فُلِيٍ بَرِ. 25عَ شَ دِ سِنفٍ قِندِشِ مِشِ فبٍيلِ نَن نَ. قَتٍ مَشَبٍ فبٍفبٍ كَنيِ نَن نُ عَ رَ. عٍ نَشَ عَ شِلِ سَ عٍسَيُ. 26نَ شَنبِ عَ شُنيَ قَن نَشَ بَرِ. عَ بّلّشّ رَشُتُشِ عَ تَارَ تِنفِلِنيِ مَ. عٍ نَشَ عَ قَن شِلِ سَ يَشُبَ. عِسِيَفَ نَ دِيٍ بَرِ مَ تّمُي نَشّ، عَ نُ نَ حّ تٌنفٌ سٍننِ نّ.

27نَ دِ شّمّ قِرِنيِ نَشَ مْ. عٍسَيُ نَشَ قِندِ كٌيِنمَ قَنيِ رَ نَشَن نُ وُلَ عِ سَمَ. نَشَن قِندِ يَشُبَ تَن نَ، مِشِ مَشِنبٍلِشِ نَن نُ عَ رَ، عَ تَن نُ دْشْمَ كِرِ بَنشِ نَن بُن مَ. 28عٍسَيُ نَن نُ رَقَن عِسِيَفَ مَ، بَرِ مَ عَ نُ قَمَ سُبٍ رَ عَ بّ. يَشُبَ تَن نُ رَقَن رٍبٍكَ نَن مَ.

29لْشْي ندٍ يَشُبَ نُ بَرَ سُثِ يَءِلَن. عٍسَيُ نَشَ سٌ، عَ تَفَنشِ كٍلِقٍ كٌيِندٍ. 30عَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «ﭑ مُ نْمَ قٍقٍ رَ يِ كِ. عَ لُ ﭑ شَ يِ سُثِ فبٍيلِ ندٍ مِن.» نَ نَن تٌشِ عَ عٍدٌن شِلِ نَشَ سَ عَ شُن مَ، نَ نَن نَ كِ «عَ فبٍيلِ.» 31يَشُبَ نَشَ عَ يَابِ، «عِ شَ قٌرِحَ تِدٍ قِ ﭑ مَ سِندٍن.» 32عٍسَيُ نَشَ عَ مَسٍن، «ﭑ نَ قَشَقٍ، كَامّ نَن نَ ﭑ مَ يِ كِ. نَ قٌرِحَ تِدٍ مُنسٍ قَنمَ ﭑ مَ؟» 33يَشُبَ مَن نَشَ عَ قَلَ، «قٌ عِ شَ عِ كَلِ.» عٍسَيُ نَشَ عَ كَلِ عَ عَ بَرَ عَ شَ قٌرِحَ تِدٍ قِ عَ مَ. 34يَشُبَ نَشَ تَامِ نُن نَ تٌفٍ سُثِ ندٍ سٌ عَ يِ رَ. عٍسَيُ تٌ فّ عَ دّفٍدٍ، عَ عَ مِن، عَ نَشَ سِفَ. عٍسَيُ مُ تِدٍ يٌ تٌشِ عَ شَ قٌرِحَ مَ.

سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

© 2015—Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index