Search form

قٍ قْلْ قْلّ 26

عِسِيَفَ نُن عَبِمٍلٍكِ

1كَامّ نَشَ سٌ بْشِ كُي، بَقٍ كَامّ سِنفٍ رَ نَشَن نَبَ عِبُرَهِمَ شَ وَشَتِ. عِسِيَفَ نَشَ سِفَ قِلِسِتَ مَنفّ عَبِمٍلٍكِ شْنيِ، نَشَن نُ نَ فٍرَرَ. 2عَلَتَلَ نَشَ مِنِ عِسِيَفَ مَ، عَ عَ مَسٍن عَ بّ، «عِ نَشَ سِفَ مِسِرَ بْشِ مَ دٍ. عِ شَ لُ بْشِ مَ ﭑ نَ دّننَشّ مَسٍن عِ بّ. 3لُ بٍ. وٌن بِرِن نَ عَ رَ. ﭑ بَرَكّ سَمَ نّ عِ شَ قٍ، بَرِ مَ ﭑ قَمَ يِ بْشِ قِدٍ عِ تَن نُن عِ بْنسْييٍ نَن مَ. ﭑ لَايِدِ نَشَن تٌنفٌ عِ بَبَ عِبُرَهِمَ بّ، ﭑ نَ رَكَمَلِمَ نّ. 4ﭑ عِ بْنسْي رَوُيَمَ نّ عَلْ تُنبُي نَشٍيٍ نَ كٌورٍ مَ. ﭑ يِ بْشِ قِمَ نّ عِ بْنسْي مَ. ﭑ بَرَكّ سَمَ نّ دُنِحَ سِ بِرِن مَ عِ بْنسْي سَابُي رَ. 5عِبُرَهِمَ ﭑ شُي رَ مّ نّ. عَ نَشَ عَ حّنفِ سَ ﭑ مَ سّرِيّ، ﭑ مَ مَنفّيَ، ﭑ مَ يَامَرِيٍ، نُن ﭑ مَ تْنيِيٍ شْن مَ.»

6نَ كُي عِسِيَفَ نَشَ سَبَتِ فٍرَرَ. 7مِشِ نَشٍيٍ دْشْشِ مّننِ، نٍيٍ نَشَ عَ مَشْرِن عَ شَ فِنّ شَ قٍ مَ. عَ نَشَ عٍ يَابِ، عَ عَ شُنيَ فِنّمَ نَن لَنشِ عَ مَ. عَ مُ سُو سَ عَ قَلَدٍ عٍ بّ، عَ شَ فِنّ نَن لَنشِ رٍبٍكَ مَ عَلَكٌ مّننِ مِشِيٍ نَشَ قَ عَ قَشَ. عَ بَرَ فَاشُ عَ قَلَدٍ عَ شَ فِنّ نَ عَ رَ بَرِ مَ رٍبٍكَ فِنّ تٌقَنيِ نَن نُ لَنشِ عَ مَ.

8عِسِيَفَ تٌ بَرَ بُ نَا، لْشْي ندٍ قِلِسِتَكَيٍ شَ مَنفّ عَبِمٍلٍكِ نَشَ عَ يَ رَ مِنِ وُندّرِ رَ، عَ نَشَ عَ تٌ عِسِيَفَ نَ رٍبٍكَ مَقُرُكُقٍ. 9عَبِمٍلٍكِ نَشَ عَ شِلِ عَ شْنيِ. عَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عِ شَ فِنّ يَتِ نَن لَنشِ يِ مَ! مُنقٍ رَ عِ قَ عَ قَلَ مُشُ بّ عِ شُنيَ فِنّمَ نَن عَ رَ؟» عِسِيَفَ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ نُ فَاشُشِ نّ وٌ نَشَ قَ ﭑ قَشَ. نَ نَن عَ تٌ ﭑ نَشَ نَ قَلَ.» 10عَبِمٍلٍكِ مَن نَشَ عَ مَشْرِن، «عِ مُنسٍ رَبَشِ مُشُ رَ يِ كِ؟ شَ مِشِ ندٍ قَ مِنِ ﭑ مَ حَمَ يَ مَ فٌ، عَ نَشَ عِ شَ فِنّ قِندِ عَ يّتّ رَ؟ نَ تّمُي عِ بَرَ مُشُ رَتَنتَن.» 11عَبِمٍلٍكِ نَشَ يَامَرِ قِ عَ شَ حَمَ بِرِن مَ، «مِشِ يٌ نَ دِن يِ شّمّ نُن عَ شَ فِنّ رَ، ﭑ نَ كَنيِ قَشَمَ نّ.»

12نَ حّ رَ، عِسِيَفَ نَشَ شّ سَ نَ بْشِ مَ. عَ تٌ نَ شّ شَبَ، عَ نَشَ عَ شَ سَنسِ وٌلِشِ حْندْن كّمّ سْتْ، بَرِ مَ عَلَتَلَ بَرَ بَرَكّ سَ عَ شَ قٍ. 13عَ هَرِفٍ شُن نَشَ مَسَ، عَ قِندِ بَننَ رَ. 14يّشّي، سِ، نِنفٍ، نُن كٌنيِ فبٍفبٍ نُ نَ عَ يِ رَ. نَ كُي قِلِسِتَكَيٍ نَشَ عِسِيَفَ تْونّ.

15قِلِسِتَكَيٍ نَشَ كْلْنيِ بِرِن نَقٍ بّندّ رَ، عِسِيَفَ بَبَ عِبُرَهِمَ شَ كٌنيِ نَشٍيٍ فٍ عِبُرَهِمَ شَ وَشَتِ. 16عَبِمٍلٍكِ نَشَ عَ قَلَ عِسِيَفَ بّ، «قٌ عِ شَ كٍلِ بٍ. عِ بَرَ سّنبّ سْتْ دَنفِ مُشُ تَن نَ.»

17عِسِيَفَ نَشَ كٍلِ نَا، عَ سَ سَبَتِ فٍرَرَ فُلُنبَ كُي. 18عِسِيَفَ نَشَ كْلْنيِيٍ عِبَ، نَشٍيٍ نُ فٍشِ عَ بَبَ وَشَتِ، قِلِسِتَكَيٍ نَشٍيٍ دّ سّ عِبُرَهِمَ قَشَ شَنبِ. عَ بَبَ نُ نَ كْلْنيِيٍ شِلِ قَلَمَ كِ نَشّ، عِسِيَفَ مَن نَشَ نَ شِلِيٍ قَلَ عٍ شُن مَ. 19عِسِيَفَ شَ كٌنيِيٍ مَن نَشَ كْلْنيِ فبّتّ فٍ نَ فُلُنبَ يِرٍ، دُلٌنيِ قَ مِنِ عَ كُي. 20فٍرَرَ شَ شُرُ سٍ دّ مَدٌنيِيٍ نُن عِسِيَفَ شَ شُرُ سٍ دّ مَدٌنيِيٍ نَشَ كْنحّ نَ كْلْنيِ شَ قٍ رَ. عٍ بِرِن نُ قَ عَ قَلَ عٍ بٌورٍ بّ، «مُشُ تَن نَن فبٍ نَ نَ كْلْنيِ رَ.» عِسِيَفَ نَشَ نَ كْلْنيِ شِلِ قَلَ «سْنشْي،» بَرِ مَ سْنشْي بَرَ بِرَ عَ شَ قٍ رَ. 21عَ شَ كٌنيِيٍ مَن نَشَ كْلْنيِ فبّتّ فٍ، سْنشْي مَن نَشَ بِرَ نَ قَن شَ قٍ رَ. عَ نَشَ عَ شِلِ قَلَ سِتِنَ، نَ نَن نَ كِ «فَلَنبُي كْلْنيِ.» 22عِسِيَفَ نَشَ كٍلِ نَا، عَ سَ كْلْنيِ فٍ يِرٍ فبّتّ. نَ كْلْنيِ تٌ فٍ، سْنشْي مُ بِرَ نَ تَن شَ قٍ رَ. عَ نَشَ عَ شِلِ قَلَ رٍهٌبٌتِ كْلْنيِ، نَ نَن نَ كِ «مَكُيٍ كْلْنيِ،» بَرِ مَ عَ نَشّ، «عَلَتَلَ بَرَ وٌن مَكُيَ بٍكَيٍ رَ عَلَكٌ وٌن مَ قٍ شَ سْونّيَ يِ بْشِ مَ.»

23عِسِيَفَ تٌ كٍلِ مّننِ سِفَقٍ رَ بٍرِ سٍيبَ، 24عَلَتَلَ نَشَ مِنِ عَ مَ كْي رَ. عَ نَشَ عَ مَسٍن عَ بّ، «عِ بَبَ عِبُرَهِمَ مَرِفِ عَلَ لَنشِ ﭑ تَن نَن مَ. عِ نَشَ فَاشُ قٍقٍ رَ، وٌن تَن نَن عَ رَ يِرٍ بِرِن. ﭑ مَن بَرَكّ سَمَ نّ عِ شَ قٍ. ﭑ عِ بْنسْي رَوُيَمَ نّ ﭑ مَ كٌنيِ عِبُرَهِمَ شَ قٍ رَ.» 25عِسِيَفَ نَشَ سّرّشّبَدٍ يَءِلَن نَ يِرٍ، عَ نُ قَ عَلَتَلَ مَشَندِ عَ شِلِ رَ. عَ نَشَ سَبَتِ نَا، عَ شَ كٌنيِيٍ مَن نَشَ كْلْنيِ فبّتّ فٍ.

26عَبِمٍلٍكِ بٌورٍ عَهُسَتِ، نُن عَ شَ سْورِ مَنفّ ثِكٌلِ نَشَ كٍلِ فٍرَرَ، عٍ سِفَ عِسِيَفَ يِرٍ. 27عِسِيَفَ نَشَ عٍ مَشْرِن، «وٌ قَشِ ﭑ يِرٍ مُنقٍ رَ يِ كِ؟ وٌ بَرَ ﭑ نَحَاشُ هَن وٌ بَرَ ﭑ كٍرِ وٌ شْنيِ.» 28عٍ نَشَ عَ يَابِ، «مُشُ بَرَ عَ كٌلٌن عَلَتَلَ شَ مِشِ نَن لَنشِ عِ مَ. مُشُ مَن بَرَ عَ مَحْشُن، قٌ وٌن شَ سَاتّ تٌنفٌ وٌن بٌورٍ بّ مَرَكَلِ رَ. 29عِ رَكَلِ مُشُ بّ، عِ مُ قَمَ قٍ شْنّ رَبَدٍ مُشُ رَ، بَرِ مَ مُشُ قَن مُ قٍ كٌبِ يٌ رَبَشِ عِ رَ، قٌ قٍ قَنيِ. مُشُ مَن نَشَ عِ لُ، عِ شَ سِفَ بْحّسَ كُي. يَكْسِ عَلَتَلَ بَرَ بَرَكّ سَ عِ مَ.» 30عِسِيَفَ نَشَ دٌنسٍ فبٍفبٍ يَءِلَن عٍ بّ. عٍ بِرِن نَشَ عٍ دّفٍ، عٍ نَشَ عٍ مِن. 31كُيٍ تٌ عِبَ، عٍ نَشَ عٍ رَكَلِ عٍ بٌورٍ بّ. عِسِيَفَ نَشَ عَ حُنفُ عٍ مَ، عٍ نَشَ قَتَن لَنيِ كُي.

32نَ لْشْي كٍرٍنيِ، عِسِيَفَ شَ كٌنيِيٍ نَشَ كْلْنيِ ندٍ شَ قٍ دّنتّفّ سَ عَ بّ عٍ نَشَن فٍشِ. عٍ نَشّ، «مُشُ بَرَ يٍ لِ نَ كْلْنيِ رَ.» 33عِسِيَفَ نَشَ نَ كْلْنيِ شِلِ قَلَ سِبَ كْلْنيِ، نَ نَن قَلَشِ «مَرَكَلِ.» نَ نَن عَ تٌشِ مُشُ يِ تَا شِلِ قَلَمَ هَن يَكْسِ بٍرِ سٍيبَ، نَ نَن قَلَشِ «مَرَكَلِ كْلْنيِ.»

34عٍسَيُ تٌ حّ تٌنفٌ نَانِ رَكَمَلِ، عَ نَشَ بٍيرِ شَ دِ يُدِتَ نُن عٍلٌن شَ دِ بَسَمَتِ دْشْ. نَ قِرِنيِ شِتِكَيٍ نَن نَ عٍ رَ. 35عٍ نَشَ عِسِيَفَ نُن رٍبٍكَ بْحّ رَحَاشُ عٍ مَ.

سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

© 2015—Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index