Search form

Nunu‑tɔplɩ 10:27

27Kɔnɛɩ a ‑gbɛ 'ɔ 'ba ye 'mʋ, ɔ kɔ Piɛlɩ 'hɛɛn, 'ʋ ‑tʋa toto a pupue gbo. Ʋʋ wɛn toto a pue, 'ʋ pa kayu gbo, Piɛlɩ 'ɔ yɛ nahuin 'plɔplɔ ꞊nʋ ke, ‑ʋ ‑wɛ ti ke,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index