Search form

Nunu‑tɔplɩ 11:16

16‑Ye ‑tɩ ꞊nʋ, Kʋkɔnyɔ ‑Yusu ꞊tu la, ɩ bi o 'le 'mʋ 'mʋ 'kwli. Kɛ ɔ po la: Saan, 'niee nɩ, ɔ po 'a mʋ 'lu lɛ, kɛɛ, Nyɩsʋa ‑mɛ ‑ye, 'a ‑Hihiu, nʋ‑ ɔ di 'a mʋ ‑nyi.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index