Search form

Nunu‑tɔplɩ 11:19

'Cʋɛ ꞊nʋ, ‑ɛ nɩ 'le Atiɔsɩdɩɔ 'mʋ

19Ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ʋ 'laa 'o Etiɛnɩ, 'ke ʋ ‑tʋa o ‑Yusu a nahuin a ꞊sʋɛ a ꞊tuelɛ gbo. Nɛ‑ nue, ‑Yusu a nahuin 'ʋ 'sɛɛ 'blʋgbɩ ke gbo. 'Ke 'le ꞊nʋ ‑hɛyri, ꞊ʋ ‑ye mu ‑mumu, 'ʋ nyre 'le Fenisiblʋgba 'mʋ, kɔ Sipreblʋgba 'mʋ, kɔ Atiɔsɩdɩɔ 'mʋ. Kɛɛ ‑ye ‑Juukʋɛɛ ‑do, nʋ‑ ʋʋ Nyɩsʋa a ‑tɩ ye ꞊tu.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index