Search form

Nunu‑tɔplɩ 11:29

29Agabusɩ a ‑gbɛ bɔ po 'klɛɛ lɛ, ‑ye ‑Yusu a ‑naagbopʋ, ‑ʋ nɩ 'le Atiɔsɩ 'mʋ, ʋ ‑yrɩ nɩ, 'ke bʋ ‑hɛ ‑Yusu a nahuin ꞊nʋ 'mʋ, ‑ʋ nɩ 'le Sudeblʋgba 'mʋ. Nɛ‑ kɔ ‑tɩ 'ɛ nɩ nahuon 'bɔ nɩ 'o, dɛ ɔ ‑wɛ 'le bɔ 'ye, 'ɔ nye 'le ya,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index