Search form

Nunu‑tɔplɩ 13:11

11'Ye kɛ, Nyɩsʋa di ‑mʋ lɛ poo yrʋ. ‑Na 'yii di 'nɩ sua. ‑N 'deɛ ‑bo yrii lɛ, ɛ 'mʋ ti gba.» Tii ‑do a ti 'yri, ‑ye 'a 'yii 'kee lɛyriilɛ nɩ, 'ɔ nɩ 'le gbɩgbɩyrɩ ‑hɛyri, 'ɔɔ ‑wɔn lɛ ꞊hɩan, 'ɔɔ lɛ dudua, 'ɔɔ nahuin lɛ ꞊mɔ, ‑ʋ di 'a dabʋ kwa 'ble, ‑ʋ dio naa.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index