Search form

Nunu‑tɔplɩ 14:21

‑Tɛ Pɔlʋ nʋ ꞊hɩan ‑wɔn, ʋ mu 'le Atiɔsɩdɩɔ 'mʋ, ‑ɔ nɩ 'le Siliblʋgba 'mʋ

21Pɔlʋ kɔ Banabasɩ 'hɛɛn, ʋ po ‑Yusu a ꞊hapʋtitie, 'ke 'le Dɛbɩdɩɔ 'mʋ, 'ʋ nue, 'dai nahuin 'ʋ ‑hɛ ‑Yusu a ‑naagbopʋ. ‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ‑ye ʋ ꞊hɩan ‑wɔn, 'ʋ mu 'le Pisidiblʋgba a 'dɩɛ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɛ mɔ Lisɩtrɩ, kɔ Yikɔnɩ, kɔ Atiɔsɩ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index