Search form

Nunu‑tɔplɩ 14:3

3Kɛɛ, Pɔlʋ kɔ Banabasɩ 'hɛɛn, ʋ ‑wlɛn 'le Yikɔnɩdɩɔ 'mʋ nɩ. Ʋ 'nɩ pɩ ꞊le hʋannʋ, 'ʋ kuo Kʋkɔnyɔ ‑Yusu ꞊wlʋ ye, 'ke bɔ ꞊tu 'yie, 'ʋ nyi nahuin yrɛ ꞊tu, ‑tɛ ‑Yusu, ɔɔ nahuin a ꞊hapʋdɛ a 'mʋnunue nu, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋ, ‑Yusu 'ɔ ‑nyi ꞊nʋ 'klɩ, 'ke bʋ nu 'ŋmilɛka‑tɔplɩ. 'Ŋmilɛka‑tɔplɩ a ‑gbɛ 'kwli 'mʋ, 'ke ɔ naa 'le, 'ɔ tʋɛ nahuin, ‑ɛ mɔ, ‑tɩ ꞊nʋ, 'a ‑wɔnnaanyʋʋ ꞊tu, ɩ mɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ nɩ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index