Search form

Nunu‑tɔplɩ 14:6

6‑Tɛ Pɔlʋ nʋ 'wɩn, ‑ye ʋ 'gba lɛ ci, 'ʋ mu 'le Likaɔniblʋgba a 'dɩɛ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɛ mɔ Lisɩtrɩ kɔ Dɛbɩ 'hɛɛn, kɔ 'dɩɛ ꞊nʋ, ‑ɛ ꞊glaa 'le ꞊nʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index