Search form

Nunu‑tɔplɩ 15:1

Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ, 'bʋ kuo ‑Yusu ꞊wlʋ ye, ꞊be ʋ blɛ ye bʋ ꞊tuu 'o ‑Juukʋɛ a tetei 'yaklɩ?

1Tii ‑do a ‑gbɛ 'yri, nahuin ‑ye, nʋ‑ ‑hɔn 'le Sudeblʋgba 'mʋ, 'ʋ di Atiɔsɩdɩɔ 'mʋ, 'ʋ ‑tʋa ‑Yusu a nahuin a tɔɔlɛ gbo, ʋ nɔ: «Nyɩsʋa 'deɛ bɔ waa 'a mʋ, 'bʋ 'de 'a mʋ ye 'bɛ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ Moise a tetee 'a ꞊tutue nu.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index