Search form

Nunu‑tɔplɩ 15:30

30Nahuin ꞊nʋ, ʋ kɔ bʋ lee, ‑tɛ ʋ ‑nyi ꞊nʋ 'crɩɩnɩɛ a ‑gbɛ, ‑ye ʋ ‑hɩʋ lɛ mɛ, 'ʋ mu Atiɔsɩ 'mʋ. ‑Tɛ ʋ nyre 'le, ʋ 'kukue ‑Yusu a nahuin 'bii lɛ, 'ʋ ‑nyi ꞊nʋ 'crɩɩnɩɛ a ‑gbɛ,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index