Search form

Nunu‑tɔplɩ 15:36

Pɔlʋ a 'dagba a 'hɔn a nɔnɔ, 15.36–18.22

‑Tɛ Pɔlʋ kɔ Banabasɩ 'hɛɛn, ʋ ‑gbʋgbɛ la yrɛ

36‑Tɛ 'dai ‑nyrɔwɩ ‑hi, ‑ye Pɔlʋ le Banabasɩ nɩ, ɔ nɔ: «'N nye 'nɩ ‑hʋa, 'dɩɛ 'bii ꞊nʋ, ‑a na o 'mʋ, ꞊a ꞊tu Nyɩsʋa a ‑tɩ, ‑ɩɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu a ‑tɩ ‑wɔn lɛ na, ‑ba mu 'le, ‑a 'mʋ ‑Yusu a nahuin ye ‑mrɛ, ‑a 'mue 'ye, ‑tɛ ɛ ‑ti 'mʋ, 'ke 'le ꞊nʋ ‑wɔn.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index