Search form

Nunu‑tɔplɩ 16:16

‑Tɛ ʋ po la Pɔlʋ kɔ Silasɩ 'hɛɛn ꞊jɩ 'mʋ, 'ke 'le Filipʋdɩɔ 'mʋ

16‑Nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ, ‑tɛ ‑aa 'le Nyɩsʋadaalɛ 'mʋ mu, ‑ye 'yu nyrɔyu ꞊de, ɔ kɔ ‑a mʋ 'hɛɛn, ‑a ꞊ŋmoo nɩ. 'Ku ‑hʋan nɩ 'o ꞊nɔ ke 'mʋ. 'Ku ‑hʋan a ‑gbɛ, nʋ‑ nye nu, ‑tɔplɩ ꞊nʋ, ‑ɩ di 'lu ‑wɔn mue, 'ke 'o nahuin ‑wɔn, 'ɔ nyi ‑wɔn lɛ na. Dɛ a ‑gbɛ, ɛ nye 'nɩ nu, 'a kʋkɔnyʋ 'ʋʋ 'wli 'plɔplɔ 'ye.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index