Search form

Nunu‑tɔplɩ 16:37

37Kɛ Pɔlʋʋ Romakʋɛ a 'mʋ‑hɛnyʋ a ‑gbɛ ye po, ɔ nɔ: «Ʋ 'de ‑a mʋ ‑bati lɛ poo, 'ʋ bi ‑a mʋ, 'ke 'o nahuin 'bii ye, 'plɩɩ 'ʋ po ‑a mʋ ꞊jɩ 'mʋ, ‑a mʋ ‑gbo, ‑ʋ mɔ ‑wɛ Romakʋɛ. ‑Tɛ ʋʋ Romakʋɛ a 'yiye nu, kɛ'ɛ nɩ, ʋ kɔ bʋ nu ‑a nɩ 'yiye. ‑Ye ‑tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, ʋ nye 'nɩ ‑hʋa, bʋ tɛ ‑a mʋ gbo, 'ke 'le ‑huhlikɔ 'kwli 'mʋ. 'Bɛ nɩ lɛ 'mʋ, ‑a bla nɩ. 'Waa ‑gbɛ, bʋ di 'le, ʋ 'mʋ ‑a mʋ gbo tɛ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index