Search form

Nunu‑tɔplɩ 17:26

26'Ke ɔ naa 'le nahuoon ‑do 'mʋ, ‑ɔ mɔ Adamʋ, 'ɔ nu 'klɔ ‑gbo a dakʋ 'bii, 'plɩɩ 'ɔ ꞊tu gblɛ, 'ɔ ‑nyu gbonɩɩlɛ, kɛ nɔ ‑tʋtʋ 'bii ‑gbo ke. Nɔ‑ɔ nɩ, ‑ɔ wa 'ɛ nɩ dakʋ a 'blɩ‑pamʋɩ 'nyrɛ, kɔ, tii ‑tie dakʋ a ‑gbɛ, ʋ di 'o ‑hi.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index