Search form

Nunu‑tɔplɩ 18:28

28'ke 'o nahuin 'bii ye, ɔ kɔ ‑Juukʋɛ 'hɛɛn, 'ʋʋ gblɛ po, 'ɔ tʋɛ ꞊nʋ, ‑ɛ mɔ, ʋʋ lɛ 'nɩ kɩka, 'ɔ ‑hre ꞊nʋ Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ ye, 'ɔ tʋɛ ꞊nʋ ‑tɛɛ, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu, nɔ‑ mɔ Waanyɔ ꞊nʋ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la 'le ya.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index