Search form

Nunu‑tɔplɩ 18:5

5‑Tɛ 'dai ti ‑hi, ‑ye Silasɩ kɔ Timote 'hɛɛn, ʋ ‑hɔn 'le Masedʋanɩblʋgba 'mʋ nɩ. ‑Tɛ ʋ nyre 'klɛɛ 'le Kolɛtɩ 'mʋ, ‑ye Pɔlʋ 'nɩ nu ꞊le 'klɛɛ lele 'ɛ nɩ ‑kʋan ꞊de, 'bɛ 'de bɔ ꞊tu Nyɩsʋa a ‑tɩɩ ‑do, 'ɔ nye ‑Juukʋɛ klɛ ‑hɩhɩa, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu, nɔ‑ mɔ Waanyɔ ꞊nʋ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la 'le ya.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index