Search form

Nunu‑tɔplɩ 19:17

17Dɛ a ‑gbɛ, ‑ɛ mue 'lu ‑wɔn, ‑Juukʋɛ, ʋ kɔ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ, ‑ʋ 'ti 'le Efɛsɩ 'mʋ, ʋ 'bii, ʋ 'wɛn nɩ. Ɛ nue, 'ʋʋ hʋannʋ pɩ, 'ʋʋ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu a 'dʋ 'yi 'bʋaa.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index