Search form

Nunu‑tɔplɩ 2:2

2‑Tɛ ʋ nɩ 'klɛɛ 'o, ‑ye tii ‑do a ti 'yri, ʋ 'wɔn wintɛ, 'ɛ ‑hɔn 'le yakɔ 'mʋ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ pepe gblaka bɛ 'nɩnɩ ‑hi wɛn. Win a ‑gbɛ, ɩ 'yie 'le kayu 'bii ꞊nʋ nɩ, ‑ʋ kɔ gbo ʋ 'kukue 'le lɛ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index