Search form

Nunu‑tɔplɩ 2:20

20'Yrʋ di 'nɩ jre, ‑hɔpɔ di 'nɩ ꞊hlu,

‑ɛ 'we ꞊nɔ dablo ye,

'plɩɩ Kʋkɔnyɔ a ‑nyrɔwɔ 'mʋ 'o nyre,

‑ɔ mɔ ‑nyrɔwɔ gblaka ꞊nʋ,

‑ɔ kɔ 'mʋ ɔ di 'o 'a ‑tɩ 'yi 'bʋaa.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index