Search form

Nunu‑tɔplɩ 2:33

33'Plɩɩ dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ mu ‑hi, Nyɩsʋa nue nɩ, ‑Yusu 'ɔ mu yakɔ 'mʋ, 'ɔ nɩ 'o ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ, Nyɩsʋa a ‑gbɛ 'ɔ ‑nyi ꞊nɔ 'klɩ, 'ke bɔ ya ‑a mʋ Nyɩsʋa a ‑Hihiu ye, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la ‑a mʋ ye ya, 'ɛ mɔ ‑tɛɛ, ‑Hihiu a ‑gbɛ, 'ɔ yʋ ‑a mʋ ye, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ aa 'a 'yiye nu, ‑tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index