Search form

Nunu‑tɔplɩ 20:18

18‑Tɛ 'cʋɛ a ye'mʋnaanyʋ a ‑gbɛ, ʋ nyre 'le ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ, ‑ye ɔ nɔ: «Kʋɛ 'le ‑nyrɔwɔ ꞊nʋ 'yie 'mʋ gbo, ‑ɔ kɔ 'mʋ 'n nyre la nɔ Asiblʋgba 'mʋ, ‑bo yɛ ‑nyrɔwɔ ‑gbo ke, ‑tɛ 'nɩɩ la naalɛ nu, a yie nɩ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index