Search form

Nunu‑tɔplɩ 21:1

‑Tɛ Pɔlʋ mu la 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ

1‑Tɛ ‑a kɔ ꞊nʋ 'hɛɛn, ‑a ‑gbʋgbɛ yrɛ, ꞊a ‑ha 'le 'mɩɩ, ꞊a mu 'le Kɔsɩdɩɔ 'mʋ, ꞊a ‑hi. ‑Tɛ ‑nyrɛ ‑ye cɛ lɛ, ‑a nyre 'le Rɔdɩdɩɔ 'mʋ. 'Ke ‑a ‑hɔn 'o 'mʋ, ꞊a mu 'le Pataladɩɔ 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index