Search form

Nunu‑tɔplɩ 21:11

11'ɔ di 'o ‑a mʋ 'hʋɩn 'mʋ, 'ɔ 'ba Pɔlʋ a 'bɛtɩyɛ 'mʋ, 'ɔ nue, 'ɔ mʋa 'a ‑gbɛ a bʋɩ kɔ 'a dabʋɩ 'hɛɛn, ɔ nɔ: «Kɛ Nyɩsʋa a ‑Hihiuu po, ʋ nɔ: Nahuon, ‑ɔ kɔ 'bɛtɩyɛ ‑gbo, ‑tɛ 'n nu 'n dɩɔnʋ a mʋmʋa, kɛ'ɛ nɩ, ‑Juukʋɛ a nyɩgblakɩ di 'a mʋmʋa nu, 'ke 'le Jrusrɛ 'mʋ, 'plɩɩ ʋ 'muo nahuin ꞊nʋ kwa po, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index