Search form

Nunu‑tɔplɩ 21:21

21Ʋ 'wɩn nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑Juukʋɛ 'bii, ‑ʋ 'ti 'le pʋpʋdakʋ ‑hɛyri, ‑n nyu 'nɩ tɔɔ, 'ke bʋ hie 'o Moise a tetei gbo, kɔ, ʋ nɩ 'bɛ 'le 'waa 'yuo nyɩbɛpʋ yrɛ, kɔ, ʋ nɩ kʋɛ 'le ‑a mʋ ‑Juukʋɛ a tetei ‑wɔn.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index