Search form

Nunu‑tɔplɩ 21:32

32Nɛ‑ mɔ, tii ‑do a ti 'yri, bɔ gba 'a ‑sɛkɛpʋ kɔ 'sɔyuo 'hɛɛn, 'ʋ 'gba ci lɛ, 'ʋ mu 'le nahuin ꞊nʋ 'hʋɩn 'mʋ. Nahuin a ‑gbɛ bʋ 'ye 'sɔyuo kɔ 'waa nyɩgblaka 'hɛɛn, ‑ye ʋ 'kee Pɔlʋ a bibie nɩ,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index