Search form

Nunu‑tɔplɩ 23:16

16Kɛɛ 'klɛɛ, Pɔlʋ a 'dɩayu nyrɔyu a 'yu nyɩbɛyu, nɔ‑ 'wɔn Pɔlʋ a 'lɩla‑tɩ ꞊nʋ, ‑tɛ ʋ nyi ꞊tu, 'ɔ mu 'le 'sɔyuo a kayu ꞊nʋ gbo, ‑tɛ Pɔlʋ nɩ 'le, 'ɔ ꞊tui ꞊nɔ ye,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index