Search form

Nunu‑tɔplɩ 24:13

13Nahuin ‑gbo, ‑ʋʋ 'mʋ ‑tɩ yɛɛ, ʋ 'die 'le ‑wɛ bʋ tʋɛ ‑mʋ, ‑ɛ mɔ, ‑tɩ ꞊nʋ, ʋʋ ꞊tu, ɩ mɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ nɩ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index