Search form

Nunu‑tɔplɩ 24:25

25‑Ye Pɔlʋ ‑tʋa 'pʋprɛ gbo, 'ɔ nyi ‑wɔn lɛ na, ‑ɛ mɔ, ‑tʋnahuon, ɔ blɛ ye bɔ ꞊tuu 'o Nyɩsʋa 'o, kɔ, bɔ yi 'a dɩɔnʋ a naalɛ, kɔ, ‑tɛ ɔ nyi lele ꞊tu, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa di ‑hlɩn nahuin lɛ poo ‑bati, ‑ye hʋannʋ bi 'le ‑gʋlʋnʋma Felisɩ 'kwli 'mʋ, ɔ nɔ: «‑N ‑wɛ 'le ‑bo mu 'klɛɛ nɩ. 'Nɩ kɔ lele ti, 'n di lele ‑mʋ 'nɩ da.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index