Search form

Nunu‑tɔplɩ 24:5

5‑Ye 'klɛɛ o, nyɩbɛyu ‑gbo, ‑ɔ mɔ Pɔlʋ, 'a 'klɔ nyre lɛ 'yi 'dɔ. Nɔ‑ɔ ‑Juukʋɛ 'bii, ‑ʋ nɩ nɔ 'klɔ ke ꞊gbʋgblɔ. 'Plɩɩ ‑ye ꞊tumu ꞊nʋ, ‑ʋ mɔ Nasalɛtɩ꞊tumu, ‑ʋ kɔ tɔɔlɛ nɩ 'dɔ, nɔ‑ mɔ 'waa nyɩgblaka;

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index