Search form

Nunu‑tɔplɩ 25:17

17‑Tɛ 'n po 'klɛɛ lɛ, ‑ye 'n kɔ ꞊nʋ 'hɛɛn, ꞊a di nɔ Sesalɩdɩɔ 'mʋ. 'N 'de 'le ke 'mʋ lɛ mu ‑mumu, ‑tɛ ‑nyrɛ cɛ lɛ, 'nɩ mu 'le ‑batipoolɛ 'mʋ, 'nɩ le 'na 'sɔyuo, 'ke bʋ ya 'le Pɔlʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index