Search form

Nunu‑tɔplɩ 25:6

6‑Tɛ ɔ nu ‑nyrɔwɩɩ ‑yehɛn‑yehɛn ‑hee' ‑nyrɔwɩɩ ‑pu, 'ke 'le ꞊nʋ ‑hɛyri, ‑ye ɔ ꞊hɩan ‑wɔn, 'ɔ mu 'le Sesalɩ 'mʋ, ‑Juukʋɛ a nyɩgblakɩ 'ʋ kʋɔ ‑wɔn. ‑Tɛ ‑nyrɛ cɛ lɛ, ‑ye ɔ nɩ gbo, 'ke 'le 'a ‑batipogbata wlɔn, 'ɔ le 'a 'sɔyuo, 'ke bʋ ya 'le Pɔlʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index