Search form

Nunu‑tɔplɩ 26:14

14‑a 'bii, ꞊a bi ꞊hlɔn lɛ, 'nɩ 'wɔn win, 'ɩɩ lɛ po, 'ke 'le ‑Juukʋɛwin 'kwli 'mʋ, ɩ nɔ: Sɔlʋ o, dɛ‑ kɔ 'mɔ ‑nɩɩ ꞊sʋɛ ꞊tue 'le? ‑Nɩɩ 'mʋ ye 'nɩ ‑wɔn, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ brii nu, 'ɛɛ 'a kʋkɔnyɔ a kotu ye ‑wɔn. Kɛɛ, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋʋ nɩ, ‑n nye 'le nuu.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index