Search form

Nunu‑tɔplɩ 27:9

9‑A 'waan o 'dai ti, 'yru a 'yilɛnyre‑tɩ. ‑Ye ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri pepee 'o ‑hii 'dɔ, ɩ nyre 'o ꞊o. 'A ‑tɩ, ɛ 'yakla nɩ, 'ke 'o 'mɩɩ a gbʋgba ‑wɔn. 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ‑Juukʋɛ 'o ꞊cii, 'a ti ‑hi o nɩ. Nɛ‑ nue, Pɔlʋ 'ɔ ‑gbɛɛ ꞊nʋ, ɔ nɔ:

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index