Search form

Nunu‑tɔplɩ 3:5

5lɛ‑yɩyrɛnyɔ a ‑gbɛ 'ɔ ‑tʋa 'waa 'yiye gbo. Ɔ ‑mɛ ‑ye, 'a ꞊wlʋ nɔ 'nɩ, Piɛlɩ nʋ dio ‑nye dɛ ꞊de.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index