Search form

Nunu‑tɔplɩ 4:11

11'Ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ʋ 'crɩɩ la ‑tɩ, 'ke 'o ‑Yusu a ‑ta 'mʋ. ‑Tɩ ꞊nʋ, ʋ 'crɩɩ la, ɩ nɩ‑ ‑gbo:

'Katuo ꞊nʋ, 'a mʋ kayuponyʋ,

a 'de ‑hʋa ba nuu ‑kʋan 'yri,

a po gbo,

nɔ‑ ‑hɛ 'katuo gblaka.

Nɔ‑ nye nu, 'plɩɩ kayu a ‑gbɛ, 'ʋ kuku 'mʋ lɛ.

Kɛ Nyɩsʋa a wintɛ po. 'Katuo a ‑gbɛ, nɔ‑ mɔ ‑Yusu. (Kayuponyʋ ‑mɛ ‑ye, 'a mʋ'ʋ nɩ.)»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index