Search form

Nunu‑tɔplɩ 4:15

15'A ‑tɩ, 'ʋ le Piɛlɩ kɔ Saan 'hɛɛn, 'ke bʋ 'hrɩɩ 'le ꞊nʋ ‑gbahlɔn, ‑ye ʋ ‑tʋa wlɔnlɛ꞊gbʋgbalɛ gbo,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index