Search form

Nunu‑tɔplɩ 4:16

16ʋ nɔ: «Dɛ tio‑ ‑a di nahuin ‑gbo 'mʋ nu 'le, ‑ɛ nue, nahuin 'bii, ‑ʋ 'ti nɔ Jrusrɛ 'mʋ, ʋ yie nɩ, ‑ɛ mɔ, Piɛlɩ kɔ Saan 'hɛɛn, ʋ nu 'ŋmilɛkadɛ gblaka. 'Plɩɩ, ‑a 'die 'le ‑wɛ ‑ba ꞊tui, ‑ɛ mɔ, hɩ'ɩ nɩ, ʋ 'die nu.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index