Search form

Nunu‑tɔplɩ 5:17

‑Tɛ ‑Juukʋɛ a nyɩgblakɩ, ʋʋ la ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ ꞊sʋɛ ꞊tue

17‑Ye Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ a nyɩgblaka, kɔ nahuin 'bii ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'o ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ, ‑ʋ mɔ ꞊tumu ꞊nʋ, ʋʋ Sadusɩ꞊tumu a nahuin daa, ca ‑huo 'le ꞊nʋ 'mʋ, 'ke 'o ‑tɔplɩ ꞊nʋ, ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋʋ nu a ‑ta 'mʋ. ‑Ye ʋ ‑yrɩ nɩ, 'ke bʋ nyra ‑tɔplɩ a ‑gbɛ gbo,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index