Search form

Nunu‑tɔplɩ 6:12

12Nɛ‑ ɛ kʋɛ ye, 'ʋ ꞊tutuo nahuin kɔ 'blʋgba a ye'mʋnaanyʋ, kɔ Nyɩsʋa a teteitɔɔnyʋ 'hɛɛn, 'ʋ 'yɩya 'o Etiɛnɩ 'hʋɩn 'mʋ gbo, 'ʋ klo, 'ʋ gbɔ 'le ‑Juukʋɛ a ‑gboligbo a nahuin ye, ‑ɛ die nu, ʋ 'muo ‑bati lɛ poo,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index