Search form

Nunu‑tɔplɩ 7:41

41Kɛ'ɛ nɩ, ʋ nu, 'ʋ nu tuyu, ‑ʋ 'we ꞊nɔ briyu ye, 'ʋ pi ‑cɔhlʋn, 'ke 'o tuyu a ‑gbɛ ye, 'ʋ nu lɛ'mimre, 'ke 'o tuyu ꞊nʋ, 'waa ‑gbɛ, ʋ nu a 'yi'bʋaalɛ a ‑ta 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index