Search form

Nunu‑tɔplɩ 8:12

12Kɛɛ, ‑tɛ Filipʋ nyre 'klɛɛ 'le 'dɩɔ a ‑gbɛ 'mʋ, ‑ye ɔ nyi nahuin ye 'nɩ ꞊tu, ‑tɛ Nyɩsʋa di nahuin a win kekɔɔlɛ nu, 'ɔ nyu ‑wɛ ‑Yusu a ‑tɩ ye ꞊tu, ‑ye ʋ kuo ‑tɩ a ‑gbɛ ye ꞊wlʋ, nyrʋ kɔ nyɩbɛpʋ 'hɛɛn, 'ɔ pu 'nie 'lu lɛ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index