Search form

Nunu‑tɔplɩ 9:22

22Kɛɛ, 'ɛ nɩ ti, Sɔlʋ, ɔɔ ꞊tu Nyɩsʋa a ‑tɩ, 'ke 'le Nyɩsʋa a ‑gbɛ a 'klɩ 'kwli 'mʋ, Sɔlʋ a 'klɩ 'ɩɩ ke bii. ‑Juukʋɛ ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le Damasɩ 'mʋ, ɔ nyu ye ‑hre Nyɩsʋa a 'crɩɩnɩɛ, 'ɔ nye ꞊nʋ tɔɔ, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu, nɔ‑ mɔ Waanyɔ ꞊nʋ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la 'le ya. ‑Ye ‑tɩ, nahuin a ‑gbɛ, bʋ di ꞊nɔ ‑wɔn ꞊tu, ʋ 'di yi.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index