Search form

Nunu‑tɔplɩ 9:24

24Kɛɛ, ‑tɩ ꞊nʋ, ʋ ‑yra, ɔ 'wɩn nɩ, kɔ, ɔ 'wɩn ‑wɛ nɩ, ‑ɛ mɔ, 'dɩɔ a paalɛi 'bii, ʋ nyi 'nɩ ‑pre, 'tɔ 'mʋ kɔ ‑nyrɛ 'mʋ, ‑ɛ die nu, 'bɔɔ mu, ʋ 'muo 'la.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index