Search form

Nunu‑tɔplɩ 9:42

42Dɛ a ‑gbɛ, ‑ɛ mue 'lu ‑wɔn, nahuin 'bii ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le Sopedɩɔ 'mʋ, ʋ 'wɩn nɩ, 'waa 'dai dɛ 'ʋ kuo Kʋkɔnyɔ ‑Yusu ꞊wlʋ ye.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index