Search form

Saan 1:30

30Nɔ‑ kɔ ‑tɩ 'n ꞊tu o, ‑ɛ mɔ: Nahuon di 'o 'mʋ ke 'mʋ kʋɛ, kɛɛ, nɔ‑ nɩ 'o 'mʋ 'lu ye, ‑ɛ nue, 'plɩɩ ʋ 'mʋ 'mʋ kɔ, ɔ nɩ la 'klɔ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index