Search form

Saan 1:37

37‑Tɩ a ‑gbɛ, Saan ꞊tu, 'a ‑naagbopʋʋ 'hɔn ‑ye, ‑ʋ nɩ ‑tuo ke, ʋ 'wɩn nɩ. ‑Tɛ ʋ 'wɩn 'klɛɛ, ‑ye ʋ 'ba 'mʋ ye, 'ʋ kʋɛ ‑Yusu ‑wɔn.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index