Search form

Saan 1:47

47Bʋ nyo 'klɛɛ yrɛ 'mʋɛɛ, ‑Yusu bɔ 'yo 'klɛɛ, ‑ye ɔ nɔ: «Nahuon ‑gbo, ‑ɔɔ 'le di, ɔ 'sii 'o ye. Ɔ mɔ ‑tɛɛ a Yisraɛkʋɛyuu nɩ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index